Pályázati hirdetmény - 194 hrsz. ingatlan értékesítésére

Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet 2022

Pályázati hirdetmény - ingatlanok árverése 2022

VILYVITÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

Tájékoztatás a Településkép védelméről szóló rendelet véleményezéséről

Közművelődési rendelet 2020

Pályázati hirdetmény - ingó tárgy (falubusz) árverése 2021

Településkép védelméről szóló rendelet

Vilyvitány község önkormányzata, szervezeti és működési szabályzata - 2018

Pályázati hirdetmény - ingóságok értékesítése - 2018

Településképi Arculati Kézikönyv - véleményezés

Településkép védelmi rendelet - véleményezés

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet megalkotásáról szóló  2. Lakossági fórum

Rendelet a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Rendelet az Önkormányzat vagyonáról, ...

Hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentesség kérelem

Rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

Helyi Építési Szabályzat

Hulladékszállítási rendelet

Települési támogatás és egyéb szociális ellátás

Temetőkről és temetkezésekről

Közterületek elnevezéséről és házszámozásról

Kéményseprő rendelet

Vízdíj rendelet

Építészeti örökség védelme

Falugondnoki szolgálat

Iparűzési adó

­